Метод встановлення термостійкості армуючих синтетичних матеріалів

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 70-83
Ключові слова: армувальні синтетичні матеріали, конструкція дорожнього одягу, термовплив, міцність на розрив, видовження, зміна лінійних розмірів, критерії оцінки термостійкості.
Як цитувати статтю: Гамеляк І.П., Бернацький І.І., Дмитренко Л.А. Метод встановлення термостійкості армуючих синтетичних матеріалів. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 70-83.
Як цитувати статтю (references): Ihor Gameliak, Ivan Bernatsky, Liudmyla Dmytrenko. Method for determining the thermal resistance of reinforcing synthetic materials. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 70-83 [in Ukrainian]

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5729-4941
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9246-7561
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0735-1802

Анотація

Вступ. Армувальні синтетичні матеріали (АСМ) різних структур та сировинного складу широко використовують в сучасних технологіях будівництва доріг для армування шарів дорожніх конструкцій, що забезпечує їх довговічність та надійність.
Проблематика. При влаштуванні дорожнього покриття, внаслідок дії гарячого асфальтобетону на армувальний прошарок відбувається тепловий удар, внаслідок якого можливі надмірні деформації (збільшуються або зменшуються лінійні розміри) АСМ.
Мета. Метою даного дослідження є розробка методу визначення стійкості до теплових впливів зразків АСМ при контакті із зернистим матеріалом, нагрітим до встановленої температури.
Матеріали й методи. Для дослідження обрано типові АСМ різного сировинного складу, що використовуються як армувальний матеріал при облаштуванні доріг тощо.
Результати. Міцність на розрив АСМ за довжиною на основі сировини при збільшенні температури нагріву: із поліпропілену зменшується за лінійною залежністю; із скловолокна не змінюється; із поліефіру та полівінілспирту незначно зростає за лінійною залежністю. Міцність на розрив АСМ за шириною зразка на основі різної сировини для усіх випробуваних матеріалів при збільшенні температури нагріву зменшується за лінійною залежністю та характеризується значним розкидом даних (6 – 10%), особливо для скловолокна (до 12 %). Видовження АСМ: із скловолокна (за довжиною та шириною зразка) не змінюється при зміні температури нагріву гратки і становить в середньому 3,1 %, із поліефіру зростає з 10,1 до 25 % за експоненційною залежністю (за довжиною зразка) та лінійною залежністю з 10,1 до 17,0 % (за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки, із поліпропілену незначно зростає за лінійною залежністю (за довжиною зразка) та практично не змінюється (за шириною зразка) при зростанні температури нагріву гратки та характеризується великим розкидом даних. Для АСМ із полівінілспирту не змінюються розміри (видовження постійне за довжиною зразка) та зменшується видовження з 8,8 до 6,0 % (за шириною зразка) при збільшенні температури нагріву гратки від кімнатної до 250 °С.
Висновки. У статті розроблено метод визначення стійкості до теплових впливів зразків армувальних синтетичних матеріалів при контакті із зернистим матеріалом, нагрітим до встановленої температури, що моделює температурні впливи при влаштуванні асфальтобетонних шарів конструкції дорожнього одягу.

Посилання

1. ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги. Київ, 2014. 147 с. (Інформація та документація).

2. ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування. Київ, 2015. 57 с. (Інформація та документація).

3. СОУ 45.2-00018112-076:2012 Асфальтобетонні шари з армуючими прошарками. Метод визначення розрахункових характеристик. Київ, 2012. 29 с. (Інформація та документація).

4. Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу. Київ, 2008. 57 с. (Інформація та документація).

5. Гамеляк І.П., Бернадський І.І., Дмитренко Л.А., Шатило Т.В. Визначення теплостійкості та термостійкості геоґраток при армуванні асфальтобетонних покриттів. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Київ, 2014. Вип. 91. С. 41-51.

6. Gameliak I, Zhurba, G., Kostryckyy, V. & Dmitrenko, L. Determination of geosynthetic materials resistance to cyclic loading. Proceedings of the 9th Internet Conference on Geosynthetics. Guaruja, 2010. 3. P. 631-634.

7. Кашина Н.І. Проектування в'язанних георешіток із заданими експлуатаційними властивостями: дис. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2014. 172 с.