Методи дистанційного зондування землі

Опубліковано:
Номер: Випуск 10(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 5-8
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Бєлятинський А.О., Теплюк Є.Ф. Методи дистанційного зондування землі. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С. 9-12.
Як цитувати статтю (references): Andriy Belyatyskiy, Evgen Teplyuk Methods of remote sounding of Earth. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 10. P. 5-8 [in Ukrainian]

Автори

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5581-4798

Анотація

Cтаттю присвячено проблемі використання космічних знімань та аерометодів в гідрологічних розвідуваннях мостових переходів. Вперше розроблено і науково обгрунтовано нову методологію гідрологічних розвідувань мостових переходів, яка грунтується на використанні методів дистанційного зондування Землі, що здійснюється з штучного супутника та з літака або з інших літальних апаратів.

Посилання

1. Byelyatynskyy Andriy Application of cosmic survey for analysis of network automobile roads condition and bridge passage // 8th International Road Conference Budapest, Roads and Bridges in Europe. – Budapest (Hungary).– 2001. – HID 13.
2. Пат. 68268А Україна, МПК 7 Е 01 D 21/00. Спосіб гідрологічного розвідування мостових переходів. / Бєлятинський А.О., Осташко В.Ю. – Заявл. 05.11.2003; Опубл. 15.07.2004; – 4 с. Розроблено спосіб гідрологічного розвідування мостових переходів, який грунтується на застосуванні методів дистанційного зондування Землі.
3. Пат. 72702А Україна, МПК 7 Е 01 D 21/00, Е 02 В 1/00. Спосіб Бєлятинського А.О. визначення висоти насипу на заплавах при експлуатації мостових переходів. / Бєлятинський А.О., Осташко В.Ю. – Заявл. 05.11.2003; Опубл. 15.03.2005; – 4 с. Запропоновано спосіб визначення висоти насипу на заплавах, який дозволяє встановити допустиме його значення на існуючих мостових переходах.