Методика проектування складів пінобетону з необхідними властивостями на підставі експериментально-статистичних моделей

Опубліковано:
Номер: Випуск 10(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 130-136
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Коваль П.М., Кушнір О.В., Мартинов В.І. Методика проектування складів пінобетону з необхідними властивостями на підставі експериментально- статистичних моделей. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 10. С. 130-136.
Як цитувати статтю (references): Petro Koval, Olexandr Kushnir, V. Martynov Technique of design of compositions of foam concrete with necessary properties on the base of experimental-statistical models. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 10. P. 130-136 [in Ukrainian]

Автори

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0040-5900
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
Одеська Державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Анотація

Метою даної роботи було розробити алгоритм розрахунку складів пінобетону, що забезпечує необхідні показники міцності і середньої густини. В основу закладена інформація, отримана в результаті реалізації 3-х факторного експерименту. Даний підхід дозволяє вивчити поведінку матеріалу у всьому об'ємі з багатьма чинниками. А сумісний аналіз експериментально-статистичних моделей дозволяє прогнозувати отримання матеріалу не тільки з необхідною середньою густиною, але також міцністю, водостійкістю, характеристиками реологій і ін. Для полегшення трудомісткості розрахунків розроблена блок-схема розрахунку складів пінобетону із заданими показниками міцності і з урахуванням вартості сировинних матеріалів. Блок-схема реалізована в програмі «Delphi». В кінцевому випадку, ЕОМ розраховує найбільш економічний склад пінобетону, що забезпечує необхідні показники міцності.

Посилання

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа. – 1987. – 414 с.
2. Руководство по подбору составов тяжелого бетона // НИИ бетона и железобетона Госстроя СССР. – М.: Госстройиздат. – 1987. – 101 с.
3. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона СН 277-80 – Стройиздат, 1981. – 43 с.
4. Китайцев В.А. Технология теплоизоляционных материалов. М.: Стройиздат, 1970. – 384 с.
5. Мартынов В.И., Мартынова Е.Б. Методика проектирования составов неавтоклавного пенобетона с требуемыми свойствами на основании экспериментально-статистических моделей. Зб. наук. праць: „Аграрний вісник Причорномор’я”, випуск 24. – Одеса: ОДАУ. – 2004. – С. 97-100.