Огляд останніх напрацювань з удосконаленої кошторисної нормативної документації на дорожні роботи

Опубліковано:
Номер: Випуск 23(2021)
Розділ: Економіка. Менеджмент
Cторінковий інтервал статті: 31–42
Ключові слова: автомобільна дорога загального користування, експлуатаційне утримання, інвесторська документація, капітальний та поточний ремонт, машина, механізм, міст, нормативний документ, ресурсна елементна кошторисна норма, Стандарт Організації України
Як цитувати статтю: Цинка А. О., Ракович І. В., Грінчук А. Г. Огляд останніх напрацювань з удосконаленої кошторисної нормативної документації на дорожні роботи. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 31–42.
Як цитувати статтю (references): Аnatolii Tsynka, Ivan Rakovich, Andrii Hrinchuk Review of recent developments on improvement of estimated regulatory documentation for road works. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. 2021. Iss. 23. P. 31–42 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8581-5476
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7083-9862
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0357-2325

Анотація

Вступ. У сучасних умовах в системі ціноутворення в будівництві України ключове значення мають кошторисні норми, що представлені в окремих збірниках, основне призначення яких полягає у визначенні нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання окремого виду робіт як основи для переходу до вартісних показників. Для того, щоб об’єктивно і достовірно визначити вартість дорожніх робіт необхідно щоб показники кошторисних норм відповідали вимогам нормативних документів та сучасним методам виконання дорожніх робіт.

Проблематика. У зв’язку із активним удосконаленням нормативної бази дорожньої галузі, постійним оновлення парку техніки дорожніх організацій, запровадженням нових технологій та матеріалів у будівництві та експлуатації автомобільних доріг, удосконаленням методів виконання робіт виникає невідповідність між існуючими ресурсними елементними кошторисними нормами та фактичними умовами виконання робіт в частині закладених у них витрат труда робітників-будівельників, часу експлуатації машин і механізмів та номенклатурою матеріалів. Відповідно, це впливає на достовірність і точність визначення вартості дорожніх робіт.

Мета. Удосконалення та приведення у відповідність фактичним умовам виконання робіт та вимогам нормативних документів галузевої нормативно-кошторисної бази ресурсних елементних кошторисних норм на роботи, які виконуються при будівництві, реконструкції, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостів для забезпечення достовірних та обґрунтованих техніко-економічних і кошторисних розрахунків.

Матеріали та методи. Під час виконання роботи було здійснено аналіз нормативної документації, яка встановлює вимоги до технології дорожніх робіт і матеріалів. Проведено ряд хронометражних спостережень із вимірюванням часу виконання дорожніх робіт в натурних умовах. Отримані дані були узагальнені, усереднені і на їх основі розраховані показники ресурсних елементних кошторисних норм.

Результати. Проведено огляд основних змін та доповнень, що набули чинності після затвердження Зміни № 2 СОУ 42.1-37641918-035:2018 [1] та Зміни № 2 СОУ 42.1-37641918-071:2018 [2], які були розроблені для удосконалення нормативно-кошторисної бази для розрахунку вартості дорожніх робіт із урахуванням вимог і положень чинних нормативних документів з урахуванням сучасного стану розвитку науково-технічного прогресу в дорожній галузі.

Висновки. Наведений аналіз змін, що набули чинності із затвердженням [1] та [2], надасть можливість систематизувати нововведення, передбачені вимогами чинних нормативних документів щодо розрахунку вартості дорожніх робіт та розроблення відповідних документів на усіх стадіях інвестиційного процесу, здійснювати планування та організацію дорожніх робіт, а також списання матеріальних ресурсів. Огляд та систематизація останніх удосконалень кошторисної нормативної документації на дорожні роботи дасть можливість оптимально планувати використання наявних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, що нерідко є обмеженими.

Посилання

 1. СОУ 42.1-37641918-035:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зміна № 2. Київ, 2020. 23 с. (Інформація та документація).
 2. СОУ 42.1-37641918-071:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Зміна № 2. Київ, 2020. 15 с. (Інформація та документація).
 3. Куденко М.Ю., Осипенко С.М., Пасічний В.О. Інформаційно-методичне забезпечення підготовки інвесторської кошторисної документації. Коммунальное хозяйство городов. Харків, 2004.
  С. 155–161.
 4. Ковтун-Горбачова Т.А, Галич Є.Г., Бичкова Т.П. Перевірка й аналіз кошторисної документації на всіх етапах інвестиційного циклу. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 3 (253-254). Дніпропетровськ, 2019. С. 36–41.
 5. Харченко І.В. Щодо обґрунтування розрахунків витрат на експлуатацію будівельних машин при визначенні кошторисної вартості будівництва. Наукові записки. Вип. 10, част. ІІІ. Київ, 2010. С. 147–151.
 6. Безуглий А.О, Бібик Ю.М. Принципи вдосконалення системи ціноутворення дорожніх робіт. Дороги і мости. Київ, 2011. Вип. 13. С. 14–17.
 7. Безуглий А.О., Цинка А.О., Ілляш С.І. Нові відомчі кошторисні нормативи на роботи з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг і мостів. Дорожня галузь України. Київ, 2011. Вип. 3. С. 60–63.
 8. Безуглий А.О., Ілляш С.І., Цинка А.О. Нові відомчі кошторисні нормативи на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг і мостів. Дорожня галузь України. Київ, 2011.
  Вип. 5. С. 78–80.
 9. Безуглий А.О., Ілляш С.І., Тимощук О.Ю. Удосконалення нормативно-кошторисної бази будівництва доріг. Дорожня галузь України. Київ, 2016. С. 39–41.
 10. Проект БУДСТАНДАРТ Online. Нормативне регулювання.
  URL: http://online.budstandart.com/ua/news/normativnoe-regulirovanie-ua.html (дата звернення: 30.12.2020).
 11. Сучасний парк техніки і передові технології у виробництві асфальтобетону «RDS Group». URL: https://rds.org.ua/ua/equipment (дата звернення: 22.12.2020).
 12. «Автомагістраль-Південь» продовжує нарощувати парк техніки. URL: http://automagistral.com.ua/news/avtomagistral-pivden-prodovzhuie-naroshhuvati-park-tehniki/ (дата звернення: 22.12.2020).
 13. Строительная техника «ONUR Group». URL: https://www.onurgroup.com/RU/Onur/content-/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ (дата звернення: 22.12.2020).
 14. СОУ 42.1-37641918-035:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Київ, 2018. 362 с. (Інформація та документація).
 15. СОУ 42.1-37641918-071:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Київ, 2018. 300 с. (Інформація та документація)
 16. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. Київ, 2013. 41 с. (Інформація та документація).
 17. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Київ, 2016. 104 с. (Інформація та документація).
 18. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.
  Зміна № 1. Київ, 2019. 27 с. (Інформація та документація).
 19. СОУ 42.1-37641918-102:2013 Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво, ремонти і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і мостів. Київ, 2013. 87 с. (Інформація та документація).
 20. ДСТУ 4044:2019 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. Київ, 2019. 11 с. (Інформація та документація).
 21. СОУ 42.1-37641918-098:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні роботи. Київ, 2017. 210 с. (Інформація та документація).
 22. ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27). Київ, 2016. 81 с. (Інформація та документація).
 23. ДСТУ Б В.2.7-136:2016 Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги. Київ, 2017. 12 с. (Інформація та документація).
 24. ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг. Київ, 2016. 18 с. (Інформація та документація).
 25. СОУ 42.1-37641918-097:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання. Зміна № 1. Київ, 2020. 9 с. (Інформація та документація).
 26. СОУ 42.1-37641918-034:2018 Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Київ, 2018. 39 с. (Інформація та документація).
 27. СОУ 42.1-37641918-082:2018 Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання. Київ, 2018. 21 с. (Інформація та документація).