Основы проектирования нежестких дорожных одежд международных автомобильных дорог для условий жаркого климата с учетом возрастающих нагрузок и движения / Основи проектування нежорсткого дорожнього одягу міжнародних автомобильних доріг для умов жаркого клімату з урахуванням збільшення навантаження та руху

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 40-53
Ключові слова: нежорсткі дорожні одяги, дорожні одяги нежорсткого типу, асфальтобетон, раціональні конструкції дорожнього одягу, земляне полотно.
Як цитувати статтю: Ахмедов К.М. Основы проектирования нежестких дорожных одежд международных автомобильных дорог для условий жаркого климата с учетом возрастающих нагрузок и движения. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 40-53.
Як цитувати статтю (references): Kakhraman Akhmedov. Fundamentals of the design of non-rigid road pavements of international highways for hot climate conditions taking into account growing loads and traffic. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 40-53 [in Russian]

Автори

ТОВ «АзВірт», м. Баку, Азербайджан
https://orcid.org/0000-0001-8711-7663

Анотація

Вступ. Мережа автомобільних доріг на сьогоднішній день з урахуванням збільшення числа автомобілів не забезпечує ефективне функціонування автомобільного транспорту. Крім цього відбувається інтенсивне руйнування конструкції дорожнього одягу. Посилюють цю ситуацію і регіональні дорожньо-кліматичні і грунтово-геологічні умови Азербайджану. Тому уточнення розрахункових характеристик дорожніх одягів нежорсткого типу стає дуже актуальним. 
Проблематика. На сьогоднішній день незважаючи на наявність досліджень у цій області комплексного, цілеспрямованого аналізу і узагальнення в сфері проектування, будівництва і експлуатації конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу, з урахуванням зростаючих навантажень на автомобільні дороги, в тому числі міжнародні, в умовах Азербайджану, виконано не було. Тому основну увагу необхідно приділити обґрунтуванню раціональних конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу, з урахуванням виявлення потенційних впливыв ґрунтів і дорожньо-будівельних матеріалів на роботу конструкцій, а також регіональні особливості, в тому числі природно-кліматичні умови країни.
Мета. Вдосконалення методів проектування дорожніх одягів нежорсткого типу на міжнародних автомобільних дорогах з використанням концепції довговічних дорожніх одягів з урахуванням регіональних природно-кліматичних і грунтово-геологічних умов Азербайджану в умовах інтенсивно зростаючих навантажень і руху.
Матеріали та методи. Використано дорожньо-кліматичне районування території Азербайджану з урахуванням методу розрахункових (високих) температур асфальтобетонних покриттів і розподілу різних ґрунтів для будівництва земляного полотна. Запропоновано методику розрахунку конструкцій нежорстких дорожніх одягів, з огляду на високу несну  здатність ущільнених і армованих шарів земляного полотна. Зроблено ранжування конструкції дорожнього одягу в залежності від термінів служби.
Результати. Отримано результати, при їх реалізації, вони забезпечать економію матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, дозволять ефективно застосовувати дорожні матеріали і рекомендуються до застосування проектувальниками в дорожніх організаціях. Також обґрунтовано можливість підвищення несної здатності існуючих дорожніх одягів міжнародних автомобільних доріг.
Висновки. Розроблено принципово нові рішення для розробки конструкцій дорожнього одягу при проектуванні міжнародних автомобільних доріг. Це традиційні дорожні одяги, дорожні одяги із застосуванням інноваційних матеріалів і довговічні дорожні одяги. Основні результати досліджень і розроблені методи дозволяють забезпечити можливість широкого впровадження нових технологічних рішень щодо підвищення несної здатності шарів дорожнього одягу нежорсткого типу шляхом використання добавок в асфальтобетон, армувальних прошарків і місцевих матеріалів, а також дозволять в подальшому приступити до оновлення нормативної бази в цьому питанні.

Посилання

1. Ахмедов К.М., Каримов Б.Б. Международные автомобильные дороги. Москва, 2013. 398 с.

2. Ахмедов К.М. Современные конструкции дорожных одежд: (для условий Азербайджана). Москва, 2012. 287 с.

3. Ахмедов К.М. Изучение особенностей погодно-климатических факторов для разработки вертикального дорожно-климатического районирования Азербайджана. Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. N 1 (36). Москва, 2014. С. 87-89.

4. Алекперов М.М., Н.М. Гараисаев, Ахмедов К.М. Дорожно-климатическое районирование Азербайджана. Автомобил. дороги. Москва, 1989. N 2. С. 24-25.

5. Алиев А.М. Строительство автомобильных дорог и аэродромов: Учебник. Баку, 2007. 624 с.

6. Ахмедов К.М. Исследование температурных режимов и способов улучшения асфальтобетонных покрытий. Вестник Брестского государственного технического университета. Строительство и архитектура. Брест, 2017. N 1 (103). С. 121-124.

7. Ахмедов К.М., Яромко В.Н. Районирование территории Азербайджана по температурному режиму покрытия. Автомобильные дороги и мосты. Минск, 2017. N 2 (20). С. 7-13.

8. Ахмедов К.М. Изучение особенностей применения местных грунтов для возведения земляного полотна в условиях Азербайджанской Республики. Наука и техника в дорожной отрасли. Москва, 2013. N 4. С. 25-27.

9. Ахмедов К.М. Конструкции нежестких дорожных одежд для международных дорог в условиях нарастающих нагрузок (для условий Азербайджана). LAP Lambert Academic Publishing. Германия, 2014. 100 с.