Features of the road construction development in the Republic of Kazakhstan / Features of the road construction development in the Republic of Kazakhstan

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Будівництво та цивільна інженерія
Cторінковий інтервал статті: 130-137
Ключові слова: міжнародні коридори, довжина доріг, дороги загального користування, інтенсивність руху, тип покриття
Як цитувати статтю: Sakanov D. K. Features of the road construction development in the Republic of Kazakhstan // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 130-137.
Як цитувати статтю (references): Darkhan Sakanov Features of the road construction development in the Republic of Kazakhstan // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 130-137. [in English].

Автори

https://orcid.org/0000-0002-9199-0761

Анотація

Вступ. Географічне розташування Республіки Казахстан є природним перехрестям основних транзитних коридорів і створює сприятливі умови для використання транспортних шляхів у нових трансконтинентальних маршрутах, що з’єднують Азію з Європою. За оцінкою міжнародних аналітичних установ, обсяг торгівлі між Європейським Союзом та Азійсько-Тихоокеанським регіоном, особливо з Китаєм, найближчим часом сягне 1 трлн. доларів США. На даний час лише 1 % від загального обсягу цих вантажів припадає на міжнародні транспортні коридори ЄЕС.

Тема. Географічне розташування та територія республіки, яка не має доступу до відкритого моря, створюють низку проблем транспортного сполучення: низька щільність мережі доріг ― 0,035 км/км2, великі відстані між населеними пунктами ― в середньому, відстань між обласними центрами становить біля 1 400 км, віддаленість базових виробництв від ринків. З цієї причини економіка Казахстану характеризується високою транспортною складовою, тому понад 80 % вантажів перевозять наземним транспортом. За останнє десятиліття інвестиції в транспортний сектор становили близько 30 % за обсягом інвестицій републіки в основний капітал, що пояснюється збільшенням бюджетних інвестицій у транспорт через високий багатоскладовий вплив на економічне зростання та зайнятість.

Мета. Метою є розбудова доріг Республіки Казахстан на основі розроблених стратегічних документів з можливістю визначення пріоритетності доріг державного значення, які вважаються головними для забезпечення поєднання регіонів із подальшим включенням цих доріг до основної республіканської дорожньої мережі, що відповідатимуть I або II технічним категоріям.

Матеріали та методи. Відповідно до одного з напрямків Державної програми розвитку інфраструктури Нуралі Жол на 2020–2025 роки, розвиток транзитної транспортної інфраструктури здійснюватимуть із урахуванням регіональних інтеграційних програм, включаючи програму «Один Пояс – Один Шлях». Протягом 5 років Програма передбачає реалізацію інвестиційних проєктів будівництва та реконструкції 6,9 тис. км доріг міжнародного та національного значення.

Результати. Результатом є необхідність врахування соціально-економічного та територіального розвитку республіки з прогнозом зростання стандартного транспортного руху на автомобільних дорогах в межах 3 % на рік. Крім того, актуальним є акцентування уваги на актуальних питаннях якості дорожніх споруд і їх відповідності потребам у зростанні обсягів транспортного руху.

Посилання

  1. On approval of the Development Strategy of the National Company “KazAvtoZhol” Joint-Stock Company for 2013–2022: Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2013 No. 1409 // Kazakhstanskaya Pravda of February 18, 2014. No. 33 (27654) [in Kazakh].
  2. Forecast of the socio-economic development of the Republic of Kazakhstan for 2019–2023: Protocol of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 26, 2018 No. 47. Astana, 2018.52 p. [in Kazakh].
  3. Banschikov, V. P. Managing for Development Results in the Transport Sector of Kazakhstan: final report. Asian Development Bank project No. TA-8676. Manila, 2016. 97 p. [in Kazakh].
  4. On approval of the Strategic Plan of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan for 2017–2021: Order of the Minister for Investment and Development of the Republic of Kazakhstan dated December 29, 2016. No. 887. [in Kazakh].
  5. On approval of the State program of infrastructural development “Nurly Zhol” for 2015-2019: Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated April 6, 2015 No. 1030 // Kazakhstanskaya Pravda from 09.04.2015. No. 64 (27940). [in Kazakh].
  6. On approval of the State Infrastructure Development Program “Nurly Zhol” for 2020–2025: Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated December 31, 2019 No. 1055 // Kazakhstanskaya Pravda 06.02.2020, No. 25 (29152). [in Kazakh].
  7. Development of new ways to finance the road industry and capacity building of JSC NC “KazAvtoZhol”: report of the European Bank for Reconstruction and Development / McKinsey & Company. Astana, 2018. 99 p. [in Kazakh].