Політика

Збірник наукових праць «Дороги і мости» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Мета Збірника: висвітлення наукових результатів та науково-методичних розробок, які відносяться до транспортної інфраструктури. В Збірнику публікуються рукописи за 6 спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):
051 «Економіка»;
073 «Менеджмент»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
263 «Цивільна безпека».

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:
··· сталому розвитку транспортної інфраструктури;
··· захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
··· підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
··· економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури та пов’язаних з ними видів робіт;
··· підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
··· збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.

До публікації у збірнику допускаються рукописи публікацій, які:
♦ містять не менше ніж 70 % матеріалу, що містить наукову новизну;
♦ є науково-методичними і відображають новий метод виготовлення, новий метод випробування, новий метод вимірювання, нову технологію або пов’язаних з ними технічних рішень, які вперше введенні (не пізніш ніж 10 місяців) в нормативну базу України;
♦ є оглядовими і подаються у складі серії статей, які присвячені одному і тому ж самому предмету дослідження.

Редакція Збірника дотримується принципів академічної доброчесності редакційної етики та дотримує вимоги законодавства України, регулюючих актів Міністерства освіти України, Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України.

Члени редакційної колегії, у тому числі рецензенти від Збірника, не повідомляють інформацію, яка стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і інших членів редакційної колегії Збірника. Це гарантує авторам конфіденційність, а також збереження автором наукової новизни його роботи.

Автори статей (рукописів публікацій) несуть відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті (рукопису публікації).

Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Редакційна колегія Збірника направляє свої зусилля на:

  • запобігання і недопущення випадків недоброякісної практики наукових досліджень;
  • забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут».

Користувачі Збірника мають право вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства.