Політика

Збірник наукових праць «Дороги і мости» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Мета Збірника: висвітлення наукових результатів та науково-методичних розробок, які відносяться до транспортної інфраструктури.

У Збірнику публікуються рукописи за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266):
051 «Економіка»;
073 «Менеджмент»;
183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
193 «Геодезія та землеустрій»;
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»;
263 «Цивільна безпека»;
275 «Транспортні технології (за видами)».

Завданнями Збірника є розвиток наукових досліджень, які сприяють:

♦ сталому розвитку транспортної інфраструктури;
♦ впровадженню новітніх дорожньо-будівельних матеріалів і технологій у практику будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
♦ підвищенню безпеки та надійності об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів транспорту, які віднесені до критичної інфраструктури;
♦ економічній ефективності процесів будівництва та експлуатаційного утримання об’єктів транспортної інфраструктури і пов’язаних із ними видів робіт;
♦ захисту навколишнього середовища в межах впливу об’єктів транспортної інфраструктури;
♦ підвищенню рівня менеджменту на підприємствах транспортної інфраструктури;
♦ збалансованому підприємництву, торгівлі та біржовій діяльності в дорожній галузі.

До публікації у Збірнику допускаються рукописи публікацій, які:

 ♦ містять наукову новизну;
 ♦ є науково-методичними і відображають новий метод виготовлення, випробування, вимірювання, нову технологію або пов’язаних з ними технічних рішень;
 ♦ є оглядовими і подаються у складі серії статей, які присвячені одному і тому ж самому предмету дослідження.

Редакція Збірника дотримується принципів академічної доброчесності, редакційної етики і вимог законодавства України, регулюючих актів Міністерства освіти України, Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України.

Редакційна колегія Збірника направляє свої зусилля на:

♦ запобігання і недопущення випадків недоброякісної практики наукових досліджень;
♦ забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, редакційної колегії, рецензентів і читачів.

Користувачі Збірника мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства.