Обґрунтування доцільності проєктування систем поверхневого водовідведення, як складової комплексу очисних споруд на автомобільних дорогах

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Технології захисту навколишнього середовища
Cторінковий інтервал статті: 95-109
Ключові слова: автомобільна дорога, автомобільний транспорт, важкі метали, водовідвідний канал, гранично-допустима концентрація, забруднення, нафтопродукти, очисна споруда
Як цитувати статтю: Гаврищук В. В., Каськів В. І. Обґрунтування доцільності проєктування систем поверхневого водовідведення, як складової комплексу очисних споруд на автомобільних дорогах // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 95-109.
Як цитувати статтю (references): Vladyslav Gavryschuk, Volodymyr Kaskiv Justification of expediency of designing the surface drainage systems as a component of a complex of treatment facilities on roads // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 95-109. [in Ukrainian].

Автори

ТОВ «АКО Будівельні Елементи Лтд», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3164-4426
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»), Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8074-6798

Анотація

Вступ. Надано аналіз останніх досліджень щодо забруднення поверхневих стічних вод з проїзної частини автомобільних доріг. Визначено перспективу застосування в Україні систем поверхневого водовідведення у складі комплексу з очищення забрудненого стоку.

Проблематика. Однією з передумов ефективного функціонування заходів щодо мінімізації впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище є застосування ефективного водовідведення з проїзної частини автомобільних доріг. Мінімізація винесення забруднюючих речовин на ґрунтові поверхні за рахунок застосування сучасних систем водовідведення у комплексі санітарно-технічних заходів.

Мета. Провести аналіз доцільності проєктування систем поверхневого водовідведення, як складової комплексу очисних споруд на автомобільних дорогах загального користування. Провести аналіз існуючих методів очищення поверхневого стоку.

Матеріали та методи. Аналіз інформаційних джерел щодо застосування систем поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах. Аналітичні дослідження ефективності заходів щодо мінімізації впливів автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

Результати. Визначено перспективні напрямки підвищення ефективності природоохоронних заходів. Вивчено питання мінімізації впливу на навколишнє середовище забрудненого поверхневого стоку з проїзної часини. Досліджено основні переваги впровадження сучасних рішень із водовідведення. Визначено фактичну величину впливу транспорту на навколишнє середовище. 

Висновки. Аналіз інформаційних джерел щодо застосування систем поверхневого водовідведення показав економічну та технічну доцільність, при впровадженні комплексних санітарно-технічних заходів можливо суттєво зменшити негативний вплив автомобільного транспорту на ґрунтове та водне середовища. Ефективний збір поверхневого стоку є першим з кроків для зниження забруднення навколишнього середовища.

Посилання

 1. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво. Київ, 2015. 104 с. (Інформація та документація).
 2. ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування. Київ, 2012, 25 с. (Інформація та документація).
 3. ГБН В.2.3-218-540:2012 Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг. Київ, 2012. 17 с. (Інформація та документація).
 4. ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств. Київ, 1995. 17 с. (Інформація та документація).
 5. ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, MOD).  Київ, 2014. 30 с. (Інформація та документація).
 6. ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об`єкти. Київ, 2016. 28 с. (Інформація та документація).
 7. М 218-02070915-254-2004 Методика екологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг. Київ, 2004. 8 с.
 8. МП 218-03449261-610:2006 Методичний посібник з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання земельних ресурсів. Київ, 2006, 29 с. (Інформація та документація).
 9. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України : Наказ Держбуду від 19.02.2002 N 37 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02 (дата звернення: 20.04.2020).
 10. М 218-02071168-626:2007 Методика оцінки екологічного впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище. Київ, 2007. 20 с. (Інформація та документація).
 11. М 218-02070915-630:2007 Методика комплексної оцінки будівництва та реконструкції автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічної та екологічної ефективності. Київ, 2007. 16 с. (Інформація та документація).
 12. Р Б.2.2-218-03450778-310-2004. Рекомендації по запобіганню забруднення довкілля поверхневими стоками з автомобільних доріг. Київ, 2004, 10 с. (Інформація та документація).
 13. Р В.2.3-218-02070915-206-2003 Рекомендації по призначенню розмірів смуги відведення для доріг різних категорій. Київ, 2003, 14 с. (Інформація та документація).
 14. Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П., Алексеев М.И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учеб. пособие для вузов. Л., 1990. 224 с.
 15. Р В.2.3-218-03450778-783:2011 Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд. Київ, 2011, 37 с. (Інформація та документація).
 16. Транспорт і зв’язок України. Статистичний збірник/ Державна служба статистики України. Київ, 2019. 153 с.
 17. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. URL: http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/452/metod.htm  (дата звернення: 20.04.2020).
 18. Першегуба Я.В. Оцінка забруднення атмосферного повітря основних автомагістралей м. Києва за критерієм неканцерогенного ризику. Экологический мониторинг. Метрология. Стандартизация и сертификация. Вип. 4. Крим, 2009 .С. 99-103.
 19. Забруднення атмосферного повітря викидами від транспорту. URL: http://www.gpp.in.ua/transport/zabrudnennya-atmosfernogo-povitrya-vikidami-vid-transportu.html (дата звернення: 20.04.2020).
 20. Забруднення автотранспортом. URL: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/zabrudnennya-avtotransportom (дата звернення: 20.04.2020).
 21. Технічний стан автомобільних доріг загального використання. URL: https://mtu.gov.ua/content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorig-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html (дата звернення: 20.04.2020).
 22. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Київ, 2013, 219 с. (Інформація та документація).
 23. Водні ресурси України. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/3972 (дата звернення: 20.04.2020).
 24. Рутковська І.А. Аналіз методик оцінювання забруднення придорожнього середовища/ Рутковська І.А. Федій І.С. Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». N 1 (34). Київ, 2016. С. 414-423.
 25. Китаєв А.Л. Акумулювання, очистка та використання поверхнево-зливового стоку з територій промислових підприємств: Автореф. дис. ...  канд.  техн. наук. Харків, 1997. 18 с.
 26. Мельнікова О.Г. Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури: дис. ... кан. техн. наук. Харків, 2017. 191 с.
 27. М 218-02070915-694:2011 Методика оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища системою транспортний потік-дорога. Київ, 2011, 28 с. (Інформація та документація).
 28. М 42.1-37641918-766:2017 Методика розрахунку гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд. Київ, 2017, 41 с. (Інформація та документація).
 29. Боднар Л.П., Степанов С.М., Коваль П.М. Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень. Дороги і мости. N 17. 2017. C. 42-53.
 30. М 218-02070915-254-2004 Методика екологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг. Київ, 2004, 8 с. (Інформація та документація).
 31. ДСТУ EN 858-1:2019 Сепараторні системи для легких рідин (наприклад, нафти та бензину). Частина 1. Принципи проектування, робочі характеристики та випробування, маркування та контролювання якості (EN 858-1:2002, IDT). Київ, 2019. 55 с. (Інформація та документація).
 32. Prozzoro. Публічні закупівлі. URL:  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-000100-b (дата звернення: 22.04.2020).