О расчете мостов и дорог на любые подвижные нагрузки с учетом инерционности, подрессоривания, торможения, разрыва связей, переменных скоростей и интервалов движения / Про розрахунок мостів і доріг на будь-які рухливі навантаження з врахуванням інерційності, підресорювання, гальмування, розриву зв'язків, змінних швидкостей і інтервалів руху

Опубліковано:
Номер: Випуск 9(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 129-140
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Кулябко В.В., Макаров А.В. О расчете мостов и дорог на любые подвижные нагрузки с учетом инерционности, подрессоривания, торможения, разрыва связей, переменных скоростей и интервалов движения. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 9. С. 129-140.
Як цитувати статтю (references): V. Kulyabko, A. Makarov About calculation of bridges and roads on any moving load taking into account an inertness, sub springing, braking, breaking of contacts, variable speeds and interval of movement. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 9. P. 129-140 [in Russian]

Автори

Приднепровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, Україна
Приднепровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація

В роботі досліджуються динамічні характеристики складних просторових мостових конструкцій (МКЕ і в часової області). Порівнюються нижчі п'ять частот і форм двох типів мостових кранів-перевантажувачів: решітчастого і трубчастого. Змінюються параметри тертя, неоднакового в підсистемах.

Посилання

1. Кулябко В.В., Давыдов И.И., Дубихвост А.А., Взаимодействие движущегося автотранспорта с нелинейными упруго-диссипативными конструкциями и основаниями дорог «Автомобільні дороги і дорожне будівництво», 2001. – Вып. 63.
2. Selenasys.com – Интернет-сайт ПК Selena.
3. В.П. Дьяконов. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании – М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 720 с.: ил. – (Серия «Библиотека профессионала»).
4. РТМ 24.090.62-81 Нормы расчета и проектирования стальных конструкций мостовых перегружателей и козловых кранов большой грузоподъемности.