Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену Полідом

Опубліковано:
Номер: Випуск 16(2016)
Розділ: Оцінка якості
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 52-68
Ключові слова: асфальтобетон, комплексний модуль пружності, модифікація, полімерасфальтобетон, температура склування, температурна чутливість
Як цитувати статтю: Кіщинський С.В. Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену Полідом. Дороги і мости. Київ, 2016. Вип. 16. С. 52-69
Як цитувати статтю (references): Serhii Kishchynskyi Rheological properties of asphalt concrete modified by a composite additive based on secondary polyethylene Polydom. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2016. 16. P. 52-68 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6275-6063

Анотація

В статті наведено результати досліджень реологічних властивостей асфальтобетонів, приготовлених на бітумі, модифікованому полімерною добавкою на основі вторинного поліетилену Полідом, та модифікованих шляхом безпосереднього введення вказаної добавки в суміш.

Виконано порівняльний аналіз реологічних характеристик асфальтобетонів на вихідному бітумі, бітумі із в’язкістю еквівалентною модифікованому бітумі та полімерасфальтобетонів, отриманих як введенням добавки в бітум, так і безпосередньо в суміш.

Проведені дослідження зафіксували позитивні зміни таких реологічних показників як: комплексний модуль пружності, температурна чутливість, температура склування тощо.

Посилання

1. Effect of thermoplastic copolymers on microstructure and viscoelastic behaviour of
bitumen. Noor Zainab Habib, Ibrahim Kamaruddin, Madzlan Napiah and Isa Mohd Tan /
Proceeding of Malaysian Universities Transportation Research Forum and Conferences
2010 (MUTRFC2010), 21 December 2010, Universiti Tenaga Nasional. ISBN 978-967-
5770-08-1 Р.79-87.
2. Asphalt modification with different polyethylene-based polymers. Giovanni Polacco,
Stefano Berlincioni, Dario Biondi, Jiri Stastna, Ludovit Zanzotto / European Polymer
Journal 41 (2005) Р. 2831–2844.
3. Rheological Properties of Polyethylene and Polypropylene Modified Bitumen. Noor
Zainab Habib, Ibrahim Kamaruddin, Madzalan Napiah and Isa Mohd Tan / International
Journal of Civil and Environmental Engineering 3:2 2011 Р 96-100.
4. Rubber-polyethylene Modified Bitumens. Ali Akbar Yousefi / Iranian Polymer Journal
Volume 13 Number 2 (2004) Р. 101-112.
5. Physical and Rheological Properties of Asphalts Modified with Polyethylene-comethylacrylate and Acids. W. Trakarnpruk, R. Chanathup Journal of Metals, Materials and
Minerals. Vol.15 No.2 Р.79-87, – 2005.
6. Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с
добавками в дорожном строительстве // Всемирная дорожная ассоциация.
Технический комитет «Нежесткие дороги» (Сб) / Пер. с франц. д. т. н.
В.А. Золотарёва, Л.А. Беспалевой под общей ред. Золотарева В.А
7. P. Bense. Enrobes armes par dechets de matieres plastiques. Bulletin de Liaison des
Laboratoires des Fonts et Chaussees // n 128 –1983.
8. Note d'Information SETRA Chaussees Dependances n° 28. Enrobes bitumineux renforces
par addition de dechets plastiques // May – 1987.
9. Висновок ДП «ДерждорНДІ» щодо підтверження придатності для застосування в
дорожньому будівництві матеріалу – полімерної добавки Superplast виробництва
«Iterchimica S.r.I» (Італія) для модифікації асфальтобетонних сумішей. – К. 2009
10. Кіщинський С.В. Використання вторинного поліетилену для модифікації бітумів //
Дороги і мости : Зб. наук. статей. – 2006. – Вип. 5. – С. 243 – 258.
11. Кіщинський С.В. Поліпшення властивостей бітумів шляхом модифікації
полімерною добавкою на основі вторинного поліетилену // Вестник ХНАДУ :
Сб. научн. трудов. – 2006. – Вып 34 – 35.
12. Кіщинський С.В. Новий полімерний модифікатор бітумів Полідом на основі
вторинного поліетилену // Дороги і мости : Зб. наук. статей. – 2008. – Вип. 8. – С. 149
– 153.
13. Кіщинський С.В. Фізико-механічні властивості бітумів, модифікованих
комплексним модифікатором Полідом // Вестник ХНАДУ. – 2008. – Вып. 40.
14. Кіщинський С.В. Вплив комплексного модифікатора на основі вторинного
поліетилену на властивості бітумів та асфальтобетонів // Матеріали міжнародній
науково- технічній конференції, яка присвячена 80-річчю ХНАДУ та дорожньобудівельного факультету. – Харків, 2010ОЦІНКА ЯКОСТІ
68 Збірник «Дороги і мости», вип. 16, 2016
15. Кіщинський С.В. Підвищення ефективності модифікації бітуму композиційною
добавкою Полідом на основі вторинного поліетилену // Автошляховик України:
3’2013 – С. 27.
16. Золотарёв В.А. Долговечность дорожных асфальтобетонов / Золотарёв В.А. –
Харьков: «Вища школа», 1988 – 116 с.