Розроблення пропозицій щодо удосконалення грошової оцінки земель при їх відведенні під автомобільні дороги в межах населеного пункту

Опубліковано:
Номер: Випуск 21(2020)
Розділ: Геодезія та землеустрій
Cторінковий інтервал статті: 217-225
Ключові слова: автомобільна дорога, відчуження, населений пункт, оцінка земельних ділянок, суспільні потреби
Як цитувати статтю: Харченко А. М., Чечуга О. С. Розроблення пропозицій щодо удосконалення грошової оцінки земель при їх відведенні під автомобільні дороги в межах населеного пункту // Дороги і мости. – 2020. – Вип. 21. – С. 217-225.
Як цитувати статтю (references): Anna Kharchenko, Oleksandr Chechuha Development of proposals for improving the monetary value of land at their allocation for roads within the settlement // Dorogi і mosti [Roads and bridges]. – 2020. – Iss. 21. – P. 217-225. [in Ukrainian].

Автори

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8166-6389
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна
http://orcid.org/0000-0003-1643-6354

Анотація

Вступ. Пріоритетами держави щодо розвитку дорожньо-транспортного комплексу є запровадження так званого «Великого будівництва доріг», що обумовлює постійно зростаючу потребу у відведенні земельних ділянках для нового будівництва та реконструкції існуючих автомобільних доріг. Цей процес супроводжується здійсненням відчуження земельних ділянок різного виду права власності та призначення. Обов’язковою умовою процедури відчуження земельних ділянок є грошова оцінка земель, визначення якої має ряд особливостей для населених пунктів.

Проблематика. Існуючий механізм грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах при їх відведенні для цілей будівництва та реконструкції автомобільних доріг має дуже узагальнений характер, не враховує специфічні особливості процесу відведення таких ділянок та має ряд прогалин як у нормативно-правовій базі, так і у інформаційній та методичній основі оцінювання.

Мета. Метою дослідження є визначення недоліків та проблемних місць у здійсненні грошової оцінки земель при відведенні земельних ділянок для цілей будівництва та реконструкції автомобільних доріг межах населеного пункт, а також розробка пропозицій щодо удосконалення грошової оцінки земель.

Матеріали та методи. В дослідженні розглянуті комплексні методи здійснення грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів, які ґрунтуються на експертному та нормативному методичних підходах, з урахуванням особливостей відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

Результати. Результатами роботи є алгоритм отримання земельних ділянок під будівництво автомобільних  доріг та пропозиції щодо удосконалення грошової оцінки земель при відведенні для автомобільних доріг в межах населеного пункту.

Висновки. Реалізація запропонованого алгоритму отримання земельних ділянок під будівництво автомобільних доріг, пропозицій та розроблених послідовностей щодо удосконалення грошової оцінки земель при відведенні для автомобільних доріг в межах населеного пункту дозволить підвищити ефективність процесу оцінки та покращить якість інформаційної та методичної основи оцінювання земельних ділянок.

Посилання

  1. Податковий Кодекс України від 17.11.2011 № 4057-VI // База даних Законодавство України/ Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 01.04.2020).
  2. Новаковська І.О., Стецюк М.П., Іщенко Н.Ф. Сучасний стан нормування відведення земельних ділянок для потреб автомобільного транспорту. Сучасні питання економіки і права. Київ, 2019. Вип. 1 (9). С. 134-144.
  3. Земельний кодекс України від 25.10.2001. № 2768-III // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення 01.04.2020).
  4. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення 01.04.2020).
  5. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб від 17.11.2009  № 1559-VI // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1559-17.
  6. Про оцінку земель від 11.12.2003 № 1378-IV // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1378-15 (дата звернення 01.04.2020).
  7. МР Д 1.2-37641918-884:2017Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки автомобільних доріг і споруд на них. Київ, 2017. 92 с. (Інформація та документація).
  8. Slavinska, O., Savenko, V., Kharchenko, A., Bubela, A. Development of mathematical model of valuation of road transport assets as a composition information and management system. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. United Kindom, 2017. Vol.90. P. 43-56.
  9. Лихогруд О.М. Удосконалення нормативної грошової оцінки населених пунктів в сучасних умовах. Теорія і практика природокористування. Київ, 2015. Вип. 3. С. 26-29.