Визначення рейтингу безпеки автомобільних доріг для обрання пріоритетності проведення їх перевірки безпеки

Опубліковано:
Номер: Випуск 25(2022)
Розділ: Транспортні технології
Cторінковий інтервал статті: 222–230
Ключові слова: автомобільна дорога, аварійність, безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода, ДТП, загиблий, рейтинг мережі доріг, рівень безпеки, травмований
Як цитувати статтю: Беленчук О. В., Бондар Т. В., Попович Н. І., Теплюк Є. Ф. Визначення рейтингу безпеки автомобільних доріг для обрання пріоритетності проведення їх перевірки безпеки. Дороги і мости. Київ, 2022. Вип. 25. С. 222–230.
Як цитувати статтю (references): Оlha Belenchuk, Tetiana Bondar, Natalia Popovych, Yevhen Tepliuk. Determination of the road safety rating for selecting the priority of carrying out the road safety inspection. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2022. Iss. 25. P. 222–230 [in Ukrainian].

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0525-0546
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9693-5545
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5822-2501
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5581-4798

Анотація

Вступ. Порівняно з Європейськими країнами, стан безпеки дорожнього руху в Україні є вкрай незадовільним через високий рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму. Підвищення безпеки дорожнього руху є однією з важливих соціальних проблем сучасності, яка пов’язана зі збереженням життя і здоров’я людей.

Проблематика. Проблема безпеки дорожнього руху в Україні добре проглядається через кількість загиблих і травмованих людей на дорогах. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) спричиняють величезні соціальні втрати для громадян і лягають важким тягарем на систему охорони здоров’я та економіку країни у цілому. Зменшення травмування людей внаслідок ДТП та збереження їх життя є одним з найважливіших завдань для нашої держави.

Мета. У статті проведено оцінювання доріг державного значення за рівнем безпеки (за визначеними показниками), що дозволяє зробити висновок про відповідність мережі доріг або окремих ділянок доріг умовам руху транспортного потоку і, відповідно, приймати рішення щодо планування та черговості впровадження заходів з безпеки руху.

Матеріали та методи. У статті застосовано метод статистичної обробки даних для аналізу автомобільних доріг за рівнем безпеки.

Результати. Встановлено рейтинг автомобільних доріг за рівнем безпеки для визначення черговості проведення перевірки безпеки автомобільних доріг в умовах обмеженого фінансування.

Висновки. За значенням середньозваженого коефіцієнта рівня аварійності та тяжкості наслідків від ДТП можна зробити висновок про загальний рівень безпеки на дорозі. Це дає оцінити рівень безпеки на мережі доріг як в цілому по Україні, так і в межах окремого регіону, що дає змогу розробити і впровадити заходи з підвищення безпеки руху на найбільш небезпечних ділянках доріг.

 

Посилання

  1. Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1360-р // База даних Законодавство України / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-2020-%D1%80#Text (дата звернення 04.02.2022).
  2. Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management (Директива 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури») // База даних законодавство Європейського союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0096 (дата звернення: 04.02.2022).
  3. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 N 2862-IV, редакція від 19.12.2021 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text (дата звернення: 04.02.2022).
  4. Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1242 // База даних Законодавство України / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2021-%D0%BF#Text (дата звернення 04.02.2022).
  5. Бондар Т.В., Беленчук О.В., Теплюк Є.Ф., Пина О.Г. Аналіз аварійності – шлях до ефективного управління безпекою руху на автомобільних дорогах. Автошляховик України. Київ, 2021. № 2. С. 46–52.
  6. Бондар Т.В., Нагребельна Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольхова М.Ю., Петрашенко О.П. Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року. Дороги і мости. Київ, 2017. Вип. 17. С. 89–96.
  7. М 218-03450778-652:2008 Методика оцінки рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах України. Київ, 2008. 49 c. (Інформація та документація).