Вплив типу дорожнього покриття на акустичне забруднення прилеглих до автомобільної дороги територій

Опубліковано:
Номер: Випуск 18(2018)
Розділ: Технології захисту навколишнього середовища
Cторінковий інтервал статті: 26-39
Ключові слова: рівень шуму, дорожнє покриття, транспортний потік, інтенсивність руху.
Як цитувати статтю: Вирожемський В.К., Харитонова Н.М., Стоянович Н.С. Вплив типу дорожнього покриття на акустичне забруднення прилеглих до автомобільної дороги територій. Дорогі і мости. Київ, 2018. Вип. 18. С. 26-39.
Як цитувати статтю (references): Valerii Vyrozhemskyi, Nataliia Kharytonova., Nataliia Stoianovych. Impact of the road pavement type on acoustic pollution of the territories adjacent to the highway. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2018. 18. P. 26-39 [in Ukrainian]

Автори

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2010-1004
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
https://orcid.org/0000-0003-2117-2111
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5732-3407

Анотація

Вступ. Проблема охорони навколишнього середовища є одною із найважливіших питань у комплексі подальшого розвитку нашого суспільства. Її гострота зростає з кожним роком. Транспортно-дорожній комплекс є потужним джерелом забруднення природного середовища. Основна частина забруднення повітря шкідливими речовинами припадає саме на викиді від автомобільного транспорту. Водночас із забрудненням повітря шум став не менш поширеним наслідком технічного прогресу і розвитку транспорту. Існуюча в даний час тенденція до збільшення вантажопідйомності транспортних засобів та інтенсивності руху визначає зростання
транспортного шуму в зоні впливу автомобільної дороги. Варто зазначити, що дорожній шум входить у трійку екологічних чинників, які масово погіршують стан здоров’я людства. 
Мета. Матеріал покриття і його властивості багато в чому визначають шум, що виникає при взаємодії автомобільного колеса з дорожнім покриттям.
Результати. Зроблено висновок, що шум, створюваний при русі колеса, може бути використаний також в якості непрямого показника, що характеризує зчіпні якості дорожнього покриття. В статті наведено, як проводились дослідження рівня шумових характеристик транспортних потоків в залежності від типу дорожніх покриттів. Вони дозволили визначити шумоздатні властивості дорожнього покриття в процесі експлуатації автомобільних доріг загального користування. Дослідження проводились на дорогах з дорожніми покриттями, які найбільш поширені на території України, а саме: щебеномастиковий асфальтобетон (ЩМА – 10, ЩМА – 15, ЩМА – 20), щебеневомастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімерами, цементобетон.
Висновки. За результатами проведених досліджень визначено акустичні характеристики транспортного потоку, що проходить по різних типах покриття, зроблено порівняння цих параметрів. В процесі реконструкції існуючих доріг при зростанні транспортних потоків, у тому числі й поблизу житлової території, можна розробити заходи щодо раціонального застосування малошумних дорожніх покриттів. Це дозволить більш ефективно регулювати шумовий режим територій, розташованих в межах зони впливу автомобільних доріг при запровадженні заходів з охорони довкілля.

Посилання

1. Внукова Н.В. Оцінка акустичного забруднення придорожньої території автомобільної дороги. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків, 2011. Том 4. N 6. С.42-47.

2. Далудіна А.М., Кутас Е.О., Внукова Н.В. Аналіз та оцінка шумового навантаження при функціонуванні автотранспортних систем. Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів 2-го Міжнародного студентського конгресу (23–24 квітня 2015 р., м. Львів,). Львів, 2015. С. 31-32.

3. Бородіна Н.А., Тищенко Ю.Є., Битюцька Н.І., Платановський І.А. Порівняльний аналіз методик розрахунку акустичного впливу автомобільних доріг. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: зб. наук. ст. у 2-х томах. Харків, 2007. Том 2. С. 220-224.

4. Внукова Н.В., Желновач Г.М.., Пархін Н.В. Оцінка ризику акустичного та вібраційного забруднення придорожнього простору ділянки автомобільної дороги. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Харьков, 2010. N 48. С. 15-18.

5. Внукова Н.В., Желновач А.Н. Шумове забруднення примагістральних територійяк фактор впливу на здоров’я населення Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Харьков, 2008. N 43. С. 13-15.

6. Васильев А.В. Снижение шума транспортных потоков в условиях современного города. Экология и промышленность России. Москва, 2004. N 6. С. 7-41.

7. Measurements on low noise road surfaces. International Conference on Noise Control Engineering. Inter-noise. International Conference on Noise Control Engineering (Hamburg, 2016).Hamburg, 2016. P. 3898-3909.

8. Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise. Part 4: SPB method using backing board. ISO, 1998. (Інформація та документація).

9. Кравчун П.Н. Генерация и методы снижения шума и звуковой вибрации. Москва, 2002. 182 с.

10. Пашин В.Ф. Экология для инженера. Москва, 2001. 282 с.

11. Поспелов. П.И. Борьба с шумом на автомобильных дорогах. Москва, 1981. 88 с. 

12. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбішних територій. Київ, 2013. 46 с. (Інформація та документація).