Применение теории потенциальной опасности для выбора типа кольцевых пересечений и вариантов организации движения на них / Застосування теорії потенційної небезпеки для вибору типу кільцевих перетинань і варіантів організації руху на них

Опубліковано:
Номер: Випуск 8(2008)
Розділ: Без розділу
DOI:
Cторінковий інтервал статті: 96-106
Ключові слова:
Як цитувати статтю: Капский Д.В., Кузьменко В.Н. Применение теории потенциальной опасности для выбора типа кольцевых пересечений и вариантов организации движения на них. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 96-106.
Як цитувати статтю (references): D. Kapsky, V. Kuzmenko Application of the theory of potential danger to a choice such as ring crossings and variants of the organization of movement on them. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2008. 8. P. 96-106 [in Russian]

Автори

Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь
Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь

Анотація

Розглядається задача вибору оптимального планувального рішення при модернізації кільцевого перетинання. Пропонуються критерії оптимізації – втрати в дорожньому русі, який оцінює не тільки варіанти організації дорожнього руху і параметри навантаження, але і дорожні умови і специфіку конфліктної взаємодії на перехресті. З можливих альтернатив зроблено обґрунтований вибір планувального рішення.

Посилання

1. СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов.
2. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. М.: Транспорт, 1993.– 271 с.
3. Врубель Ю.А. Организация дорожного движения. В двух частях. – Мн.: Белорусский фонд безопасности дорожного движения, 1996. – 634 с.
4. Врубель Ю.А., Капский Д.В., Кот Е.Н. Определение потерь в дорожном движении. Мн.: БНТУ, 2006. – 252 с.
5. Капский Д.В., Кот Е.Н., Кухаренок Г.М. Оценка опасности конфликтов «поворотный транспорт – пешеход» на регулируемых перекрестках. // Реконструкция городов. СПбГАСУ-2005: Сборник докладов МНПК/ч.2. – СПб: СПбГАСУ, 2005.– С.157-159.
6. Кузьменко В.Н. Организация дорожного движения на кольцевых перекрестках: проблемы и перспективы развития. // БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ. – К.: ГНИЦ БДД ДДПСММ МВС Украины. – 2006/1 -2. 7. Кузьменко В.Н. Выбор и назначение параметров кольцевых перекрестков при их проектировании. // 59-я научно-техническая конференция профессоров, преподавателей, научных работников и аспирантов Белорусского национального технического университета, БНТУ 2006.